Hoe ziet jullie
ideale leven
er nu uit?

Ik help jullie inzicht te krijgen in wat jullie zouden doen als geld geen rol zou spelen.

Hoe ga ik te werk?

Eerst help ik jullie inzicht te krijgen hoe het ideale leven eruit zou zien als geld geen rol zou spelen. Van daaruit geef ik aanbevelingen over alles in jullie financiële leven en begint de begeleiding van jullie financiële reis, zodat jullie dichter bij het voor jullie ideale leven komen en genieten van de weg ernaartoe. Geld is simpelweg een middel waarmee jullie, mits goed beheert, jullie tijd kunnen besteden zoals jullie dat willen.

Voor wie werkt Holofin?

Jullie zijn of één van jullie is al een aantal jaren ondernemer.

Jullie hebben jonge kinderen en/of verwachten jullie eerste kind.

Jullie gezinsinkomen is hoger dan € 100.000 per jaar.

Jullie hebben geen zin of tijd om actief bezig te zijn met jullie financiën. Misschien vinden jullie het wel leuk
om te doen, maar jullie kunnen de tijd beter besteden.

Jullie leven is volop in beweging, denk aan trouwen, gezinsuitbreiding, verhuizen, nieuw bedrijf starten, enz.

Jullie zoeken iemand om jullie financiële leven te coördineren en contacten te onderhouden met andere experts.
(accountant, notaris, makelaar, verzekerings- en hypotheekadviseur, enz.)

Hoe ziet HET TRAJECT eruit?

Hoe ziet
HET TRAJECT
eruit?

Vrijblijvende kennismaking

Deze meeting gebruiken we om een antwoord te vinden op de vraag waarom geld belangrijk voor jullie is? Jullie ontvangen na afloop een persoonlijke financiële roadmap (no strings attached).

  • Stel vragen over jullie achtergrond, werk, familie, etc.
  • Help jullie persoonlijke waarden te ontdekken
  • Koppel jullie waarden aan (financiële) doelen
  • Bespreek de voorwaarden van een verdere samenwerking
  • Nemen jullie financiële stukken mee
  • Zijn open en eerlijk
  • Ontspannen en genieten van de koffie ☕

Prestentatie eerste aanbevelingen

In deze meeting presenteer ik mijn eerste aanbevelingen m.b.t. jullie financiële situatie.

  • Samenvatting van jullie waarden en doelen
  • Overzicht van jullie vermogenspositie
  • Inzicht in jullie inkomsten en uitgaven
  • Inzicht in de gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid
  • Bespreken mogelijke beleggingsstrategieën
  • Inzicht in mogelijkheden om belasting te besparen
  • Samenvatting van jullie verzekeringspolissen
  • Zijn ontspannen en betrokken
  • Bepalen de prioriteiten op korte, middellange en lange termijn

Beginnen met uitvoeren van actieplan

Hier gaan we aan de slag met de acties uit jullie Persoonlijk Financieel Plan.

  • Maak een to-do lijst
  • Identificeer prioriteiten (nu, straks & later)
  • Begin met het implementeren van jullie Persoonlijk Financieel Plan
  • Leg contacten met andere specialisten (notaris, estate planner, etc.) voor zover van toepassing
  • Gaan aan de slag met jullie to-do’s

Monitoren van de voortgang

Update meeting over de voortgang van de acties op onze to-do lijst.

  • Geef een samenvatting van de afgeronde taken
  • Update de to-do list
  • Brainstorm over uitdagingen en vaststellen vervolgstappen
  • Reflecteren op de voortgang van de to-do’s

Waarom een financieel plan?

Het leven is geen generale repetitie en kostbare tijd verstrijkt terwijl we druk zijn met 'de waan van de dag'. Een financieel plan helpt jullie te focussen op wat echt belangrijk voor jullie is. Zodat je het maximale kunt halen uit de tijd die je nog hebt.

Implementeren, monitoren & aanpassen

We komen minimaal één keer per jaar bij elkaar om ervoor te zorgen dat jullie in goede financiële gezondheid blijven, de dingen die jullie hebben afgesproken af te ronden en de juiste aanpassingen te maken op basis van veranderingen in jullie leven. De enige zekerheid is dat dingen zullen veranderen – jullie doelen, jullie waarden, jullie carrières, enz. en ik help jullie bij het navigeren door die veranderingen.

Financiële planning is een continu proces in plaats van een eenmalig iets. Het is belangrijk om een langetermijnstrategie op te stellen, maar die strategie moet worden opgedeeld in jaarlijkse doelen en worden aangepast aan de veranderingen in het leven.

Pin It on Pinterest

Share This