Het alternatief voor de zakelijke spaarrekening

09/02/2023 | Beleggen

Geschreven door Tom Oude Avenhuis

Geschreven door Tom Oude Avenhuis

Holofin

Heb je als ondernemer ook een zakelijke spaarrekening en is het saldo meer dan € 200.000? Lees dan in dit artikel hoe je met minder risico meer rendement uit je spaargeld kunt halen.

Waarom een alternatief voor een zakelijke spaarrekening?

Je vraagt je wellicht af waarom je een alternatief nodig hebt. Je geld staat ‘veilig’ bij de bank. Je ontvangt weliswaar een lage rente. Maar je kunt wel direct over je geld beschikken als je het nodig hebt. Daarnaast loop je ook geen beleggingsrisico. Maar wat nu als er een alternatief is dat deze voordelen ook biedt, maar een oplossing biedt voor de nadelen van een spaarrekening?

De grootste nadelen van een spaarrekening zijn:

  • De bank ontvangt de vergoeding voor het risico dat jij loopt
  • Faillissementsrisico voor het saldo boven de € 100.000
  • Rente op zakelijke spaarrekening zeer laag

De bank ontvangt de vergoeding voor het risico dat jij loopt

Maar, het idee van een spaarrekening is toch dat ik geen risico loop? Dat is inderdaad het uitgangspunt, maar daarom is het goed inzicht te hebben in wat de bank met jouw geld doet.

De bank leent jouw geld uit aan particuliere en zakelijke klanten. De rentevergoeding die ze daarvoor ontvangen is veel hoger dan de rente die jij ontvangt op je spaarrekening. En als het misgaat met de bank, iets waar we in 2008 niet ver vandaan waren, wordt maar € 100.000 vergoed door het depositogarantiestelsel. De bank ontvangt dus het rendement voor het risico dat jij loopt.

Ik zal dit proberen te verduidelijken aan de hand van een sterk vereenvoudigde weergave van een balans en winst- en verliesrekening van de bank.

Sterk vereenvoudigde weergave van een balans van een bank.
Dit betreft een sterk vereenvoudigde weergave van een balans van een bank.
Sterk vereenvoudigde winst en verliesrekening van een bank.
Dit betreft een sterk vereenvoudigde weergave van een winst- en verliesrekening van een bank met als doel inzicht te geven.

In dit rekenvoorbeeld zie je dat de bank ruim 5,5% rendement maakt op jouw spaargeld terwijl jij 0,25% ontvangt! Ofwel de bank ontvangt het rendement voor het risico dat jij loopt.

Beperken faillissementsrisico voor het saldo boven de € 100.000

Een vaak gehoorde reden om geld, al dan niet tijdelijk, te stallen op een spaarrekening is dat dit een veilige optie zou zijn. Maar is de bank wel de meest veilige optie? Om de kredietwaardigheid van banken te beoordelen zijn er verschillende rating-agencies die een score geven. Onderstaande grafiek laat zien dat de Duitse overheid volgens Standard & Poor’s een betere kredietwaardigheid heeft dan de bekende Nederlandse grootbanken.

Vergelijking van S&P rating Nederlandse grootbanken met Duitse overheid.
Vergelijking S&P ratings Duitse overheid en Nederlandse grootbanken

Dit betekent dat de kans dat je het geld dat je uitleent (lees; jouw spaargeld) kwijtraakt als gevolg van een faillissement bij de Duitse overheid het kleinst is. In het uiterste noodgeval zet de centrale bank van Duitsland de geldpers aan om jouw lening terug te kunnen betalen. Iets wat bij de banken is beperkt tot een saldo van € 100.000. Maar dat is nog niet alles. Naast een lager risico is er ook een beter rendement mogelijk.

Een beter rendement voor je spaargeld

Ervan uitgaande dat je een zo hoog mogelijk rendement tegen een zo laag mogelijk risico nastreeft mag dit alternatief niet ontbreken in jouw vermogensportefeuille. Onderstaande tabel toont de actuele rentes van de Nederlandse grootbanken.

Zakelijke spaarrente Nederlandse grootbanken februari 2023.
Zakelijke spaarrente Nederlandse grootbanken februari 2023.

Als je bedenkt dat de geldmarktrente op dit moment ca. 2,5% (februari 2023) bedraagt is de rentevergoeding van de banken erg laag. Wil je ook een hoger rendement op je spaargeld dan is een Duitse staatsobligatie met korte looptijd een goed alternatief. Deze staatsobligaties staan te boek als zeer veilig (AAA-rating). En de zeer korte looptijd van enkele maanden zorgt ervoor dat het risico op koersdaling binnen de (zeer) korte termijn nihil is. Voor je er erg in hebt is de looptijd van de obligatie immers verstreken en heb je de rente mogen ontvangen.

Coupon van een Duitse 3-maands staatsobligatie
Bron: www.worldgovernmentbonds.com

* de genoemde kosten zijn inclusief de kosten voor het vermogensadvies

Geld dat je binnen zes maanden nodig hebt adviseer ik op je spaarrekening bij jouw bank aan te houden. Echter, als dit bedrag boven de € 100.000 uitkomt adviseer ik alles boven de € 100.000 ook in deze kortlopende staatsobligaties te beleggen. Let op, instappen kan vanaf € 200.000.

Bedragen tot € 100.000 staan veilig bij de bank door het depositogarantiestelsel: een regeling van De Nederlandsche Bank (DNB) die garandeert dat je een bedrag tot maximaal € 100.000 gewoon terugkrijgt als de bank failliet gaat.

Wat levert het alternatief op?

In de onderstaande tabel zie je de ontwikkeling van je spaargeld in drie maanden.

Vergelijking vermogensontwikkeling zakelijke spaarrekening en Duitse staatsobligatie
Vergelijking op basis van netto rendement

Na een zeer korte periode van drie maanden is het effect al erg groot. Let wel, dit is op basis van het netto rendement. De kosten zijn dan al verrekend.

Wat zijn de voor- en nadelen van een kortlopende Duitse staatsobligatie?

Overzicht van de voor- en nadelen van kortlopende Duitse staatsobligaties

Op basis van deze vergelijking mag dit alternatief mijns inziens niet ontbreken in een goede gespreide vermogensportefeuille.

Voor wie is het alternatief geschikt?

De Duitse staatsobligaties zijn het meest geschikt voor als je een zakelijke spaarrekening hebt.

Je kunt het dan gebruiken als tijdelijke stalling:

  • voor aanvang van een grote investering;
  • voor het spaarsaldo > € 100.000;
  • na verkoop van je onderneming;
  • om ‘tijd te kopen’ om een vermogensplan op te stellen.

Instappen is mogelijk vanaf € 200.000.

Is dit ook geschikt voor mijn privé spaargeld?

Door de recente wijziging in de belastingheffing in box 3 is deze optie niet per definitie geschikt voor je privé spaargeld. De obligaties worden namelijk aangemerkt als ‘overige bezittingen’ en verondersteld een jaarlijks rendement van 6,17% (percentage 2023) op te leveren. Over dit fictieve rendement ben je vervolgens 32% belasting verschuldigd in box 3 ofwel 32% x 6,17% = 1,97%. Dit is per saldo hoger dan het netto rendement van 1,64%.

Als je niet zeker weet wanneer je het geld nodig hebt is de spaarrekening op dit moment voor je privé geld het minst slechte alternatief.

Samenvatting

Door de lage rente op zakelijke spaarrekeningen is het logisch om te kijken naar een alternatief. Zeker als de belangrijkste voordelen van een spaarrekening overeind blijven en de nadelen worden opgelost. Hieronder nogmaals de belangrijkste verschillen.

Meer zekerheid; triple A rating versus maximaal A+ rating bij je bank. Daarnaast heb je waardepapieren in bezit van een zeer betrouwbare tegenpartij die op jouw naam staan.

Meer rendement; voor het saldo boven de € 100.000 loop je nu risico bij de bank terwijl je hier geen beloning voor ontvangt in de vorm van een hogere rente. In het alternatief is de rente op dit moment aanzienlijk hoger.

Flexibiliteit; als ondernemer wil je natuurlijk alternatieven hebben om uit te kiezen. Daarom zou iedereen met meer dan € 100.000 op een zakelijke spaarrekening dit als serieuze optie in overweging moeten nemen.

Benieuwd naar wat het voor jou of je klant kan betekenen? Neem dan contact met mij op (tom@holofin.nl of 06-10017872).

Beleggende huishoudens schieten uit de startblokken

Beleggende huishoudens schieten uit de startblokken

Uit een artikel van De Nederlandsche Bank met de titel Beleggende huishoudens schieten uit de startblokken in 2024 blijkt dat beleggende huishoudens een flinke toename van hun belegde vermogens hebben gezien in het eerste kwartaal. Dit komt enerzijds door nieuwe...

Proactieve planning voor veranderingen

Proactieve planning voor veranderingen

Voorbereid zijn op de toekomst Als jonge ondernemer en ouder sta je voor constante veranderingen die zowel je persoonlijke als zakelijke leven beïnvloeden. Proactieve planning voor veranderingen is cruciaal om deze uitdagingen het hoofd te bieden zonder je financiële...

Het belang van financiële educatie

Het belang van financiële educatie

Kennis is macht in financiële planning Als jonge ondernemer is het van cruciaal belang om goed geïnformeerd te zijn over financiële zaken. Educatie speelt een sleutelrol in het effectief beheren van je persoonlijke en zakelijke financiën. Door een dieper begrip van...

Pin It on Pinterest

Share This